Koosseis ja töötasustamine

 

Seisuga 01. jaanuar 2015 töötab Tallinna Raadiku Lasteaias kokku 45 töötajat. Neist pedagoogidena 26, abipersonalina 16 ja juhtkonnas 3 inimest.

Tallinna Raadiku Lasteaia direktori 02.01.2015 käskkirjaga nr 1-2/01-ü "Lasteaia töö ümberkorralduse kohta" on lasteaias kokku 44,25 ametikohta.

Tallinna Raadiku Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile.

 

Viimati muudetud: 01.04.2015