Lasteaiatasu


Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks:

1. alates 1. jaanuarist 2018 61,00 eurot ühe lapse kohta kuus

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 21.12.2017 käskkiri nr 1.-2/674

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus alates 01. septembrist 2014 on: sõimerühmas 1,46 eurot ja aiarühmas 1,76 eurot.

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Viimati muudetud: 10.01.2018