Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks:

1. alates 1. jaanuarist 2019 65,88 eurot ühe lapse kohta kuus

Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine 19.12.2018 nr HA-4/95

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus alates 01. оktoobrist 2019 on: sõimerühmas 1,84 eurot ja aiarühmas (vanuses 3-5 a), (vanuses 5-6 a)  2,14 eurot ning aiarühmas (vanuses 6-7 a) 2,20 eurot.

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Viimati muudetud: 09.10.2019