Avalik teave

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris

Riikliku järelvalve ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad

Eelarve
Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt

Töötasujuhend
Vaata dokumenti siit

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist

Kohtulahendid
kohtulahendid puuduvad

Haldusjärelevalve teostamine

Alates 1. septembrist 2017 korraldab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. Tööle asusid eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn) 

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

Ristiku Põhikooli personali värbamise ja valiku ning töötajate liitmise põhimõtted

Persionali värbamise ja valiku ning uute töötajate liitumise põhimõte
Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Töökorralduse reeglid

Loe dokumenti siit


Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn Telefon 7943500  E-mail: kesk@terviseamet.ee
 
Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn Telefon 6282000 E-mail: rescue@rescue.ee
 
Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn Telefon 6274135  E-mail: info@aki.ee
 
Tööinspektsioon
Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn Telefon 640 6000  E-mail:  ti@ti.ee
Viimati muudetud: 31.05.2018