Eelkool

Ristiku Põhikooli eelkooli rühm kõigile piirkonna lastele alustab tööd 01. oktoobril 2018 Ristiku Põhikoolis aadressil Ristiku 69, Tallinn. Eelkooli registreerimine on avatud. /LINK/

Eelkooli eesmärgid:

  • tutvustada lapsele koolikeskkonda
  • anda vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks

 Eelkooli õppesisu:

  • eesti keel - häälikud ja tähed, sõna ja lause, lugemine ja kirjutamine, jutustamine ja jutu koostamine, tekstist arusaamine
  • loodusõpetus - looduslooliste teadmiste täiendamine, loodushoidliku suhtumise kujundamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete käitumisharjumuste kujundamine
  • kunst ja käeline tegevus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova eneseväljenduse ning silma ja käe koostöö arendamine
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused
  • muusika – laulmine, muusika kuulamine, muusikaline liikumine, pillimäng

 

Eelkooli tunnid toimuvad kaks korda nädalas. 

Kuutasu: 53 EUR (hind sisaldab kõiki töövahendeid lapse õpitegevuseks)

Viimati muudetud: 28.05.2018