Eelkool

Ristiku Põhikool alustab Tallinna piirkonna laste registreerimist EELKOOLI.  Eelkooli ootame lapsi, kelle koolitee algab 2021. a septembrikuus.

Eelkool toimub 1 kord nädalas oktoobrist – aprillini. Õppetöö kestab 3 x 45 minutit pärastlõunasel ajal. Täpne kellaaeg ja nädalapäev selguvad septembris, kuna toimumisaeg sõltub kooli tunniplaanist.

Eelkool aitab lapsel tundma õppida ja kohaneda kooli keskkonnaga ning annab vajalikud eelteadmised ja sotsiaalsed oskused koolis toimetulekuks. Vahelduslikud tunnid toimuvad õpetaja-metoodik Eve Reisalu ja muusikaõpetaja Ago Niglase juhendamisel väikeses sõbralikus grupis. Üheskoos õpitakse tundma koolimaja ja koolikorda ning omandatakse vajalikud teadmised eesti keeles ja matemaatikas 1. klassi astumiseks. Tunnid on mängulised ja avastuslikud, neis musitseeritakse, joonistatakse, tehakse tutvust robootikaga, arutletakse meid ümbritseva looduse ja keskkonna üle. Vaata ainete sisu.

Lapsed saavad vajalikud õppevahendid kooli poolt, kuid palume kaasa võtta oma pinali ja vahetusjalatsid.

Õppetöö eelkoolis on tasuline. Kuutasu on 53 EUR, mis sisaldab kõiki töövahendeid lapse õpitegevuseks.

Täpsem info:

Mari Vaupere
tel. 605 6033
ristiku@ristiku.tln.edu.ee

või

Eve Reisalu
e.reisalu@ristiku.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 30.04.2020