Koolist

Ristiku Põhikool on munitsipaalkool.  logo.jpg

Kool asub Põhja-Tallinna piirkonnas ja teenindab Tallinna linna õpilasi.       

Koolis õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, kes suudavad omandada põhihariduse Põhikooli riikliku õppekava alusel. Põhikoolina anname õpilastele nende võimetele vastavad teadmised, oskused ja pädevused  ning kujundame väärtushoiakud ja käitumisnormid. Selleks rakendame vajalikke  tugisüsteeme ja diferentseeritud õpetamist.

Kvalifitseeritud kollektiivi ühistöö loob eeldused laste toimetulekuks edaspidises elus vastavalt igaühe soovidele ja võimetele.

 

Viimati muudetud: 24.05.2018