Koostööpartnerid

Ristiku Põhikoolil on palju sõpru ja toetajaid:

Rahvusvahelistumine. Sõpruskoolid:

Koostööpartnerid:

  • Ristiku Põhikooli pensionärideklubi “Distsipliin”. 2015. aastal tähistas pensionärideklubi "Distsipliin" 10. aastapäeva. 
  • Põhja-Tallinna Valitsus
  • Eesti NNKÜ-NMKÜ-de Liit                                     

Toetajad:

Viimati muudetud: 31.10.2019