Kuidas toimub kunstiteraapia meie koolis?

Juhul, kui lapse õpetaja näeb, et lapsel on tekkinud õpi- või käitumisraskused koolis, siis ta annab selles tugispetsialistidele (psühholoogidele, sotsiaalpedagoogidele või kusntiterapeudile) teada. Koos tugispetsialistide, õpetaja ja õppealajuhatajaga analüüsitakse konkreetse lapse/ klassi võimalusi ja vajadusi osaleda kunstiteraapias. Kunstiteraapia tund lisatakse lapse/ klassi tunniplaani ja sellest teavitab vanemaid laste õpetaja või kusntiterapeut. Kunstiteraapia toimub minimaalselt 10 korda sagedusega 1 tund nädalas või nii kaua kui on vaja. Klassitunnid toimuvad paaristundidena, st kaks tundi korraga, individuaaltunnid toimuvad üksiktundidena, st 45 minutit korraga. Individuaalteraapia puhul kohtub terapeut protsessi käigus vanematega minimaalselt kaks korda: protsessi alguses ja lõpus. Teraapia tulemused tuuakse ära õpilase arengukaardis. Kunstiterapeut lähtub oma töös loovteraapiate ühingu liikme eetikakoodeksist (http://www.loovteraapiad.ee/eetikakoodeks.html).

Viimati muudetud: 22.05.2019