Millised on kunstiteraapia eesmärgid koolis?

Ristiku Põhikoolis on kunstiteraapia suunatud põhiliselt 1.-4. klassi lastele ja peredele. Kunstiteraapia tehakse koolis kahel tasandil: preventiivsel ja sekkumise tasandil. Preventiivsel tasandil tehakse tööd klasside kui tervikutega. Eesmärgiks on sotsiaalsete oskuste edendamine ja perede kaasamine kooliellu. Oluline, et igal lapsel oleks koolis mõni sõber ja ta oleks osa mõnest grupist.  Perede kaasamine on oluline, sest mida rohkem pered omavahel suhtlevad, seda vähem on koolis kiusamist ja vanemad saavad koos toimida üksteist toetava kogukonnana. Sekkumise tasandil, kui on vajadus leida lahendus mõne lapse murele, tehakse tööd individuaalselt või väikeses grupis.

2.jpg
Saviväli: mitteverbaalne suhlemine ja saviga mängimine kunstiteraapias. Foto: M. Sein-Garcia

Viimati muudetud: 22.05.2019