Mõned põhimõtted, mida järgitakse töös lastega Ristiku Põhikoolis

Koolis teevad last õnnelikuks head suhted, mõtestatud tegevus, kaasatus ja õpetajate koolirõõm („Haridus“ 19.03.2018). Kõik need märksõnad on olulised kunstiteraapiliste tegevuste puhul. Õpi- ja käitumisraskuste puhul on väga oluline mõista lapse arengulugu, millal ja kus on raskused saanud alguse. Näiteks on laps elanud üle trauma beebi- või väikelapse, kuid koolieas ilmnevad õpi- ja käitumisraskused. Seda eriti siis, kui laps ja pere ei ole varem abi otsinud ja/ või saanud. Teraapias pakutakse tegevusi, mis aitavad lapsel täita emotsionaalseid vajadusi, mis on mingis arenguetapis jäänud tahaplaanile ja varju. Tihtipeale on lastel rakse seostada oma elu erinevaid tahke. Teraapias on oluline leida iga lapse jaoks tema tähenduslik lugu (töö „mina“ ja identiteediga) ja seda soovi korral teistega jagada. Ühiste lugude jagamine kasvatab lastes „meie“ tunnet. Seetõttu tehakse lastega palju lugusid, raamatuid ja projekte, mida jagatakse peredega perepäevadel. Mida rohkem vanemad omavahel suhtlevad, seda vähem on koolis kiusamist ja seda paremad on ka laste omavahelised suhted. Ühisprojektide tegemine annab võimaluse kogeda grupi positiivset mõju – koos saab teha midagi suurt, mida üksi teha ei saa. Konkreetsete asjade (nt raamatu, etenduse, näituse) valmis tegemine tõstab ka enesekindlust. Teraapiaprotsessis on olulisel kohal kehatöö, harjutused erinevate meeltega ning mitteverbaalne kommunikatsioon. Selleks, et õppida hästi, peab laps tundma oma kehas enda hästi. Ta peab tundma, et ta on hoitud ja armastatud. Seetõttu on oluline vahel vanemaid suunata rohkem tähelepanu oma lastele pöörama konkreetsete tegevustega. Õpi- ja käitumisraskuste puhul aitab lapse keskkonna ja päevakava muutmine ettearvatavaks ja rütmiliseks ning liigsetest stiimulitest hoidumine (nt. liigne ekraanide taga olemine). Füüsiline liikumine ja looduses viibimine stimuleerib aju ning aitab kaasa õpimisele ning lapse heaoluline. Seetõttu püüame ka kunstiteraapiat teha õues, kui ilm võimaldab.

 

Viimati muudetud: 24.05.2019