Päevakava

Ristiku Põhikooli päevakava 2019/2020. õppeaastal

Koolimaja avab kell 8:00 valvur.

Õpilased on koolis 10–15 minutit enne tundide algust.

Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetund 10 või 15 minutit, töönädal 5-päevane.

Õppetöö algab kell 8:45 ja toimub järgmiselt:

 

Tõhustatud tuge vajavate õpilaste klassidele (1.-9.) toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe tunni ulatuses. 

Erituge vajavate õpilaste klassidele pikapäevatunde ei toimu.

Töö ringides toimub vastavalt ringitöö plaanile.

Klassiväliste tegevuste korral toimub töö eriplaani alusel.

Koolimaja suletakse valvuri poolt kell 20:00.

Viimati muudetud: 15.01.2020