Päevakava

Ristiku Põhikooli päevakava 2021/2022. õppeaastal

Koolimaja on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 8.00 – 18.00 ja reedel 8.00 – 17.00.

Õpilased on koolis 10–15 minutit enne tundide algust.

Õpilastel on võimalus süüa hommikuputru kella 8.15 – 8.40.

Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetund 10 või 15 minutit, töönädal 5-päevane.

Õppetöö algab kell 8.45 ja toimub järgmiselt:

1. tund  08.45 – 09.30
2. tund  09.40 – 10.25

                                         I söögi vahetund

3. tund  10.40 – 11.25

                                         II söögi vahetund

4. tund  11.40 –12.25

                                         III söögi vahetund

5. tund  12.40 – 13.25                               
6. tund  13.35 – 14.20
7. tund  14.30 – 15.15
8. tund  15.25 – 16.10

1.A ja 1.B klasside õpilaste päevakava sisaldab õppetööd, tugiteenuseid ja huvitegevust. 1.C klassi õpilaste päevakava sisaldab õppetööd ja tugiteenuseid.

2.–5. klasside õpilastel toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe tunni ulatuses.

Erituge vajavate õpilaste klassidele pikapäevatunde ei toimu.

Järelvastamiste ja konsultatsioonide tunnid toimuvad vastavalt ajagraafikule.

Koolimajas töötavad huvi- ja aineringid. Töö ringides toimub vastavalt ringitöö plaanile.

Klassiväliste tegevuste korral toimub töö eriplaani alusel.

 

Viimati muudetud: 13.09.2021