Pikapäevatund

                                                                                                          
Ristiku Põhikooli pikapäevatunni päevakava 

Tõhustatud tuge vajavate laste klassidele toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe õppetunni ulatuses. Erituge vajavate laste rühmades ja ühele õpilasele keskendunud õppes pikapäevatunde tööd ei toimu.

1.–4. klassini toimub pikapäevatund järgneva ajakava alusel:

  • 30 minutit õppetööd, koduste ülesannete täitmist;
  • 15 minutit organiseeritud vaba aeg õpetaja/kasvataja juhendamisel.
  • Vajadusel toimuvad pikapäevatunni ajal klassi ühistegevuste läbiviimine või kooli üritustel osalemine.

Pikapäevatunnid toimuvad 1.–4. klassini kuni 4 korda nädalas esmaspäevast neljapäevani.

Viimati muudetud: 05.02.2021