Pikapäevatund

                                                                                                          LISA
direktori 03.09.2018. a
käskkirja nr 2-8/117 juurde

Ristiku Põhikooli pikapäevatunni päevakava 2018/2019. õppeaasta

Tõhustatud tuge vajavate laste klassidele (1.9.) toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe õppetunni ulatuses. Erituge vajavate laste rühmades ja ühele õpilasele keskendunud õppes pikapäevatunde tööd ei toimu.

1.5. klassini toimub pikapäevatund järgneva ajakava alusel:

  • 30 minutit õppetööd, koduste ülesannete täitmist;
  • 15 minutit organiseeritud vaba aeg õpetaja/kasvataja juhendamisel.
  • Vajadusel toimuvad pikapäevatunni ajal klassi ühistegevuste läbiviimine või kooli üritustel osalemine.

Pikapäevatunnid toimuvad 1.5. klassini 4 korda nädalas ja 6.9. klassini 1 kord nädalas vahemikus esmaspäevast neljapäevani.

1.9. klassini toimub 1 kord nädalas pikapäevatunnis klassijuhatajatöö läbiviimine.

Pikapäevatundide toimumise ajad klassiti on üleval kooli koduleheküljel /link/

Viimati muudetud: 31.10.2019