Ristiku põhikooli raport Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna "Hea õpikeskkonnaga kool" taotlemiseks, 30 lk + lisamaterjalid

Hea õpikeskkonna kujundamine on meie kooli töö üks juhtmotiividest. Töö on üles ehitatud kuuele võtmesõnale:

1. lapsesõbralikkus

2. lähedased suhted õpilaste ja lastevanematega

3. pedagoogilise mõtte ja tegevuse pidev areng

4. innovatsioon kõikides pedagoogilise töö valdkondades

5. HEV-õpilaste omapäraga arvestamine

6. pedagoogilise personaali sihipärane koolitus

Viimati muudetud: 24.05.2018