Sotsiaalpedagoog aitab!

Sotsiaalpedagoogi põhiülesanne on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine, sh. info kogumine ja vahetamine probleemsete õpilaste kohta, koolikohustust ja kodukorda eiravate õpilaste ja nende vanemate nõustamine ja toetamine, sobivate mõjutusvahendite leidmine ja rakendamine ning vajadusel õpilase suunamine erialaspetsialisti konsultatsioonile.

 

Sotsiaalpedagoogid
Piret Kull-Miller
Gerda Heinma
ruum 108

Viimati muudetud: 23.05.2018