Tervisenõukogu tutvustus ja liikmed

Ristiku põhikoolis alustas 2004/2005. õppeaastast tööd tervisenõukogu. Tervisenõukogu eesmärk on terviseedendus koolis: tervisliku eluviisi propageerimine, uimastite tarvitamise tõkestamine, seksuaalkasvatus, koolivägivalla ja traumade ärahoidmine.

Detsembris 2004 tunnustas Tervise Arengu Instituut Ristiku põhikooli tervisealast tegevust, andes koolile tervist edendava kooli tunnistuse.

 

Tervisenõukogusse kuuluvad

Birgit Ostapenko – sotsiaalpedagoog, koordinaator, klassijuhataja

Birgit Sagar – huvijuht, koordinaator

Kairit Seenmaa – direktsiooni esindaja, õppealajuhataja

Kristel Kaiv – kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, klassijuhataja

Anne Podjukov – õpiabi õpetaja, klassijuhataja

Eve Kasemets – kehalise kasvatuse õpetaja

Ülle Männik – kehalise kasvatuse õpetaja

Vahur Kiis – kehalise kasvatuse õpetaja

Triin Heinsalu – õpiabi õpetaja, klassijuhataja

Mari Vaupere – kooli sekretär

Piret Kull-Miller – sotsiaalpedagoog, klassijuhataja

Gerda Heinma  sotsiaalpedagoob 

Ingel Lilienberg  kooli psühholoog

Gerli Hollas – käsitöö- ja kodunduse õpetaja, klassijuhataja

Tiiu Kõiv – inglise ja vene keele õpetaja, klassijuhataja

 

Võta meiega ühendust: tervisenoukogu[ät]ristiku.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 24.05.2018