Tervisenõukogu tutvustus ja liikmed

Ristiku põhikoolis alustas 2004/2005. õppeaastast tööd tervisenõukogu. Tervisenõukogu eesmärk on terviseedendus koolis: tervisliku eluviisi propageerimine, uimastite tarvitamise tõkestamine, seksuaalkasvatus, koolivägivalla ja traumade ärahoidmine.

Detsembris 2004 tunnustas Tervise Arengu Instituut Ristiku põhikooli tervisealast tegevust, andes koolile tervist edendava kooli tunnistuse.

 

Tervisenõukogusse kuuluvad

Birgit Sagar – huvijuht, koordinaator

Birgit Ostapenko – sotsiaalpedagoog, klassijuhataja

Kairit Seenmaa – direktsiooni esindaja, õppealajuhataja

Kristel Kaiv – kunsti- ja tööõpetuse õpetaja

Anne Podjukov – õpiabi õpetaja

Ülle Männik – kehalise kasvatuse õpetaja

Vahur Kiis – kehalise kasvatuse õpetaja

Triin Heinsalu – õpiabi õpetaja, klassijuhataja (lapsehoolduspuhkusel)

Mari Vaupere – kooli sekretär

Piret Kull-Miller – sotsiaalpedagoog

Ingel Lilienberg – kooli psühholoog (lapsehoolduspuhkusel)

Gerli Hollas – käsitöö- ja kodunduse õpetaja

Tatjana Krõsova- kooli meditsiinitöötaja

 

Võta meiega ühendust: tervisenoukogu[ät]ristiku.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 15.09.2020