Uute õpilaste ja nende vanematega tutvumise kord

1. Lapsevanemal, kes on saanud soovituse Rajaleidja nõustamiskomisjonist oma lapse kohta asuda õppima õpiraskustega õpilaste klassi või väikeklassi  (1. - 9. klassini), palume helistada Ristiku põhikooli sekretäri Mari Vaupere numbril 605 6033, et registreerida end tutvumisvestlusele.

2. Tutvumisvestlusele palume tulla õpilasel ja tema vanema(te)l, kaasa palume võtta nõustamiskomisjonist tagastatud dokumendid.

3. Tutvumisvestluse käigus, õpilaskohtade olemasolul, kirjutab lapsevanem kooli astumiseks avalduse.

Viimati muudetud: 23.05.2018