Vaheajad ja trimestrid

2019/2020. õppeaasta:

1) I vaheaeg: 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg: 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg: 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg: 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg: (v.a lõpuklassid): 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

1) I trimester: 02. september 2019 - 27. november 2019. a.;
2) II trimester: 28. november 2019 - 10. märts 2020. a.;
3) III trimester: 11. märts 2020 - 09. juuni 2020. a.2020/2021. õppeaasta:

1) I vaheaeg: 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg: 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg: 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg: 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg: (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011

Viimati muudetud: 11.05.2020