Vastuvõtt 1. tavaklassi 2019

Kõik 1. oktoobriks 2019. vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed.

Ristiku Põhikoolis alustab 2019/2020. õppeaastal ülelinnalise vastuvõtuga 1. klass kuni 20-le õpilasele.

Ristiku Põhikooli sõbralik ja turvaline keskkond, kogenud pedagoogid, lõimitud õpitegevused ning piiratud õpilaste arvuga klass toetavad kooliteed alustavaid lapsi hariduse omandamisel. Koolis tegutseb rida huviringe ning vajadusel on samas koolis olemas tugev eripedagoogiline tugisüsteem.

Registreerimine 1. tavaklassi algab 1. veebruaril 2019 siin.

Ristiku Põhikooli vastuvõtmise kord ja tingimused

Ristiku Põhikooliga saab lähemalt tutvuda 20. veebruaril kella 10:00–13:00 AVATUD USTE PÄEVAL, kuhu saab registreerida siin.

Infotund juhtkonnaga toimub 16:00 – 17:00.

Viimati muudetud: 08.02.2019