Ainete sisu

Eesti keeltähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine, kuulamine.

Matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 12-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused, nuputamis-ja loogikaülesanded.

Robootika – loogilise mõtlemise ja loovuse arendamine interaktiivsete vahendite kaudu ja teadmiste kinnistamine mängurobotite abil.

Kunsti- ja tööõpetus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse toetamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Muusikaõpetus ja rütmika – positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse, muusika kuulamine, laulmine, mängimine lastepillidel, liikumine ja tantsimine muusika saatel, rütmitaju arendamine.

Loodusõpetus ja kodulugu – loodushoidliku suhtumise kujundamine, loodus-, ja kodulooliste teadmiste täiendamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine.

Viimati muudetud: 31.10.2019