Tallinna Energiapäeva seminar 22.10.2021

Päevakava:

13.00 - 13.05 Sissejuhatus teemasse - moderaator Pille Arjakas

13.05 - 13.25                                                „EL kliimapoliitika ja rohepööre“ -  Ivo Krustok, KKM kliimanõunik
13.25 - 13.45  „EL energiapoliitika ja Eesti taastuvenergia ambitsioonid“ - Liisa Mällo, MKM taastuvenergia valdkonnajuht
13.45 - 14.05  „Vesiniku teekaardi koostamisest“ - Liis Kasemets, KKM kantsleri nõunik

14.05- 14.25   "Vesiniktehnoloogiad ja nende võimalik rakendamine Eestis" -  Ivar Kruusenberg, KFBI vanemteadur
14.25 - 14.45  „Vesiniku kasutuselevõtmise analüüsist“ - Kerli Kirsimaa, SEI Tallinn ekspert

14.45- 15.05  „Vesinikukasutuse väljavaated mujal ja mida sellise energiapöördega tuleb kindlasti silmas pidada“ - Marek Strandberg, Postimehe teadustoimetaja
15.05 - 15.20 „Vesinikuklastri tegemistest ja visioonist“ - Sven Parkel, Eesti vesinikuklastri tegevjuht
15.20 - 15.35 „Vesinikutehnoloogiate ühenduse tegemistest“ - Ain Laidoja, Eesti vesinikutehnoloogiate ühenduse tegevjuht
15.35 - 15.45 „Vesiniku kasutamise plaanid  TLT-s“ - Marius Mets, AS Tallinna Linnatransport

15.45 - 15.55 „Vesiniku kasutamise võimalused Tallinnas, kliimakava 2030“ - Pille Arjakas, Strateegiakeskuse rohepöörde kompetentsikeskuse koordinaator
15.55 - 16.00 Seminari kokkuvõte. Moderaator Pille Arjakas

       

Tallinna energiapäev toimub Teamsis: liitu seminariga

 EGC_Roheline_Pealinn_est v.png

Viimati muudetud: 18.10.2021