Avaleht › Rohelisem Tallinn

2013. aastast toetab Tallinna linn projekti „Roheline õu“ kaudu korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel. Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu. Ühtlasi soovitakse projektiga aidata kaasa Tallinna saamisele Euroopa roheliseks pealinnaks.

2013. aastal oli linna eelarves toetusteks eraldatud 37 880 eurot, millest maksti välja 31 317,03 eurot.

2014. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 37 900 eurot, millest maksti välja 33 622,08  eurot.

2015. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 44 278 eurot, millest maksti välja 34 154,47  eurot.

2016. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 40 000 eurot, millest maksti välja 32 774,61 eurot.

2017. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 40 000 eurot, millest maksti välja 32 587,16 eurot.

Ka 2018. aastal toetab Tallinn korteriühistuid hoovide heakorrastamise ja haljastamisega seotud kulude katmisel, milleks on linna eelarves ette nähtud 40 000 eurot.

Tallinna Linnavolikogu 8.veebruari 2018 määrusega nr 4 (RT IV, 16.02.2018, 26) kinnitati „Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti „Roheline õu“ raames toetuste andmise kord“. Määruse kohaselt saavad Tallinnas asuvad korteriühistud toetusi taotleda Tallinna mittetulundustegevuse registri kaudu.

Haljastustoetuste taotlemise avamisest iseteeninduskeskkonnas teavitame täiendavalt.

 

Roheline õu (bänner)