Rahvarinde Muuseumist

KOLIME!

KOHTUMISTENI! 

Rahvarinde Muuseum:

koostöös Rahvarinde Pärimusseltsiga kogub ja talletab Rahvarinde ajalugu

ühendab rahvarindelasi ja Eestimaa Rahvarinde ajaloost huvitunuid

korraldab kohtumistunde rahvarindelastega

annab välja oma toimetist, koostab trükiseid, artikleid jm

korraldab (eelneval kokkuleppel) ekskursioone gruppidele

pakub koolidele haridusprogrammi laiendamaks teadmisi taasiseseisvumisajast 

korraldab esseekonkursse ja teisi ajalooteadmisi avardavaid ettevõtmisi noortele

korraldab Rahvarinde temaatiliste esemete, trükiste, fotode kogumisaktsioone

koostöös Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsiga korraldab teatejooksu "Toompea 18.45"

tähistab Rahvarinde ja Eesti taasisesesvumisaja sündmusi

osaleb kultuuriprogrammides (Muuseumiöö, Avatud Mänguväljad, Vanalinna Päevad jne)

teeb koostööd koolidega, kultuuri-, ajaloo-, mäluorganisatsioonidega

***

Kui soovid eksponeerida oma näitust Tallinna Kesklinnas Rahvarinde Muuseumis võta meiega aegsasti ühendust.

 

Rahvarinde Muuseumi lugu

Eestimaa Rahvarinde asutamise 25. aastapäeval, 1. oktoobril 2013 aastal, Tallinnas Vabaduse väljakul avatud Rahvarinde Muuseum tutvustab Eesti taasiseseisvumisperioodi ajalugu. Muuseumi väljapanekud  annavad tänasele vaatajale nende ärevate ja eriliste aastate meeleolu.
Eksponeeritud on Rahvarinde esemelised materjalid.  Mahukas fotosein koos detailse tekstimaterjaliga annab põhjaliku ülevaate Rahvarinde ajaloost, laiemalt ka taasiseseisvumise pöördelistest aastatest. Mitmekülgne filmimaterjal ja laulva revolutsiooni muusika edastab ajajärgu kordumatut emotsiooni ja vaimsust.

Tere tulemast Rahvarinde Muuseumisse!

Flier est1.JPG

Viimati muudetud: 26.06.2020