Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Kooli moto ja põhiväärtused

Kooli moto ja põhiväärtused

 

Ehte Humanitaargümnaasiumi moto:

Oleme avatud maailmale ja maailm on avatud meile

Ehte Humanitaargümnaasiumi visioon:

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilane on rõõmus, sõbralik ja tahab õppida.

Ehte Humanitaargümnaasiumi missioon:

Luua õpikeskkond, kus kõik kooli töötajad aitavad õpilastel kujuneda tervikliku maailmapildiga kõlbelisteks, empaatilisteks, mitmekülgseteks ja ettevõtlikeks inimesteks, kes saavad elus hästi hakkama. 

Ehte HG põhiväärtused:

E

elurõõm
Eesti
emakeel

H

humanitaarsus
humaansus
hoolimine

T

tolerantsus
tarkus, teadmised
toetus

E

ettevõtlikkus
elukestev õpe
edu

Последнее изменение 06.03.2024