Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Предметы на эстонском языке

Предметы на эстонском языке

Eestikeelne aineõpe Ehte Humanitaargümnaasiumis.

1.-4. klasside õpilastele toimuvad meie koolis eesti keeles kunstitunnid ja tööõpetuse ning loodusõpetuse tunnid. 4. klasside õpilased õpivad lisaks veel eesti keeles ka inimeseõpetust.
5. klassides on olenevalt klassis kas osaliselt või täielikult eesti keeles  ajaloo-, loodusõpetuse-, inimeseõpetuse-, käsitöö- ja kunstitunnid ning kehalise kasvatuse tunnid.
Gümnaasiumiastmes toimuvad eesti keeles järgmised tunnid: ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti kirjandus, inimeseõpetus, geograafia, bioloogia, muusika, kunst, kehaline kasvatus, informaatika, uurimistöö alused, ettevõtluse alused, suhtlemisõpetus.

Последнее изменение 21.02.2024