Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Газета управы Хааберсти

Газета управы Хааберсти

В 2024 году газета выходит по следующему графику:

12 января, 9 февраля, 8 марта, 12 апреля, 10 мая, 14 июня, 9 августа, 6 сентября, 11 октября, 8 ноября и 13 декабря.

Тираж газеты в 2024 году -  23 730 экземпляров.

 

Номера газеты 

 


Прейскурант рекламы в газете

 Tallinna Linnavalitsus 13.12.2023
korralduse nr 1141
LISAHaabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe Haabersti reklaami hinnad alates 01.01.2024

 

Jrk Teenus ühik Hind käibe-maksuta käibe-maksu Lõpp-hind
        määr  
1 Reakuulutus kuni 100 tähemärki füüsilisele isikule kord 6,56€ 22% 8€
2 Reakuulutus kuni 100 tähemärki juriidilisele isikule kord 9,84€ 22% 12€
3 Raamitud reakuulutus kuni 100 tähemärki füüsilisele isikule kord 11,48€ 22% 14€
4 Raamitud reakuulutus kuni 100 tähemärki juriidilisele isikule kord 16,40€ 22% 20€
5 Reklaamimoodul 1 lk (285 x 380) kord 1180,33€ 22% 1440€
6 Reklaamimoodul 1/2 lk (285 x 188) kord 596,73€ 22% 728€
7 Reklaamimoodul 1/4 lk (140 x 188) kord 340,17€ 22% 415€
8 Reklaamimoodul 1/8 lk (140 x 92) kord 183,61€ 22% 224€
9 Reklaamimoodul 1/16 lk (68 x92) kord 91,81€ 22% 112€
10 Reklaamimoodul 1/32 lk (68 x 44) kord 39,35€ 22% 48€
 

Haabersti linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Haabersti, kui soovitakse reklaamida kultuuri- või spordiüritusi, heategevusüritusi või kui tegemist on sotsiaalreklaamiga. Linnaosa asutuste ja linnaosa valitsuse teenuste ja ürituste reklaam on tasuta.

Ajalehes Haabersti ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, sh alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

Ajalehe Haabersti väljaandjal on õigus otsustada ajalehes avaldatava reklaami ja kuulutuste mahu üle ning jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

Kuulutuse või reklaami avaldamisel samaaegselt eesti ja vene keeles kohaldub teisele reklaamimooduli ja raamitud reakuulutuse hinnale koefitsient 0,5. Reakuulutusele soodustus ei laiene.

Kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistele eelneval kuul ja valimiste kuul ajalehes Haabersti avaldatavale isikureklaamile kohaldatakse reklaamimooduli hinnale koefitsienti 3.

Korraldus 13.12.2023 nr 1141

Reklaami tellimine: Olga Nigrovskaja [email protected]  telefon 640 4806

Заказ на рекламу принимается не позднее чем за 10 дней до выхода номера. 

Редакция: 

Contact placeholder image

Olga Nigrovskaja

советник по связям с общественностью

6404806

[email protected]

 

 

 

 

 

Последнее изменение 04.01.2024