Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Toimingupiirangud

Toimingupiirangud

Toimingupiirangud Tallinna Kesklinna Valitsuses        

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:  

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;    
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;    
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

       

Hetkel vastavad teated puuduvad.

Последнее изменение 23.06.2022