Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Общая информация

Общая информация

Таллинский детский сад «Кирсике» находится в Ласнамяэской части города, по адресу Paekaare 76. 

В данный момент в детском саду работает 12 групп. Детский сад открыт по рабочим дням с 7:00 до 18:00.   Детский сад расположен в удобном месте. Территория детского сада максимально озеленена и оснащена.

При организации учебно- воспитательной работы в детском саду учитываются возрастные особенности детей, их интересы и пожелания, а также индивидуальные потребности каждого ребенка. С детьми нуждающимися в дополнительной помощи, имеющими нарушения речи или поведения, работают психолог и логопед.    

Missioon: Koostöös lastevanemate ja töötajatega kindlustada lastele sõbraliku, tervisliku, soodsa ja turvalise keskkonna, mis tagab lapse mitmekülgse arengu.

Visioon: Tallinna Lasteaed Kirsike on lapsesõbralik, kaasaegne ja turvaline õppeasutus, kus tegutsetakse lapsest lähtuvalt ja toetatakse tingimusi iga lapse individuaalset arengut mängutegevuse kaudu

Väärtused

Avatus – oleme avatud uutele ideedele, koostööpartneritele ja sõpradele.

Koostöö – oleme meeskond ja tegutseme ühise eesmärgi nimel.

Tervislikkus – pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile.

Innovaatilisus – oleme õpihimulised ja avatud uuendustele.

Professionaalsus – oleme pühendatud oma tööle ja oma ala spetsialistid.

Последнее изменение 26.03.2024