Skip to content
Доступная среда
 °C

Kogemisnõustamine nägemispuudega inimesele

Kogemusnõustamine Tallinnas elavale nägemispuudega inimesele. Sarnase kogemusega täiskasvanud nägemispuudega inimesed vahetavad oma teadmisi ja kogemusi ning pakuvad üksteisele kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Kogemusnõustaja võib aidata nägemispuudega inimest näiteks puude ja töövõime taotlemisel või erinevate arvutiprogrammide kasutamisel. Nõustaja eesmärk on innustada, muutusi esile kutsuda ja inimeste tegutsemisele suunata.

Mida tehakse kogemusnõustamisel?

  • jagatakse informatsiooni toetuste ja teenuste kohta,
  • jagatakse informatsiooni nägemisabivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama,
  • jagatakse informatsiooni tehnoloogiliste uuenduste kohta ja õpetatakse inimesi neid kasutama, õpetatakse looma kontakte ja suhtlemist teiste nägemispuudega inimestega,
  • kaasatakse ühistegevustesse,
  • nõustatakse töö ja elukoha kohandamise küsimustes ja rehabilitatsioonivõimalustes orienteerumisel,
  • Kogemusnõustamise töö tulemusena aidatakse
  • aidates kliendil teha otstarbekamaid valikuid.

Kogemusnõustamise tulemuseks aidatakse kliendil luua kontakte kliendi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaga ning leida talle vajalikke teenuseid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Kogemusnõustajateks on vastava koolituse läbinud spetsialistid Julia Kabanova, Kristiina Peetsalu, Artur Räpp, Olga Birch ja Vjacheslav Davydov.