Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Loodusring

Eesmärgid
1) tutvustada õpilastele elusloodust kõigis tema avaldumisvormides;
2) kasvatada õpilastes sallivust kõige elava suhtes;
3) võimaldada õpilastele aktiivset ja maailmapilti laiendavat tegevust looduses;
4) kujundada õpilastes loodust ja keskkonda säästvaid eluviise.
Huvihariduse loodusvaldkonna näidisainekava         
 

ÕPETAJA: Ingrid Reiman

ÕPPEKEEL: vene keel

ÕPPETASU: 19 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: T. 16.25-17.10, K. 14.00-15.30, 17.10-17.55  

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Последнее изменение 14.09.2022