Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Loovusring Erudiit

Loovusring Erudiit

VANUS:  10.-11. a.

TEGEVUS:  

Kursuse lõpetaja:

1.    teab õpitu põhjal tähtsamaid eesti ja väliskirjanikke; teab Eestis väljaantvaid lasteajakirju;

2.    kontrollib oma teksti arusaadavust ja õigsust, jutustab arusaadavalt ja selgelt;

3.    kasutab raamatukogu;

4.    teab ja kasutab väitlemisreegleid;

5.    oskab käituda looduses vastavalt looduskaitse nõuetele;

6.    oskab esitada lihtsama uurimistöö tulemusi;

7.    tunneb ja väärtustab Mustamäe/Tallinna ajalugu ja kultuuriväärsusi;

8.    oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest ja tutvustada kodukoha vaatamisväärsusi;

9.    tunneb huvi loogiliste ülesannete lahendamise vastu

ÕPETAJA: Ingrid Reiman

ÕPPETASU: 22 eurot kuus (4 tundi nädalas)

ÕPPEKEEL:  vene keel

KONTAKT: tel. 6522536, [email protected]

ÕPPETUNNID: T. 14.10-15.40,   N. 14.10-15.40 

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

Последнее изменение 27.06.2024