Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Миссия, видение, основные ценности

Миссия, видение, основные ценности

Missioon

Tallinna Mustakivi Lasteaed on haridusasutus, kus kvalifitseeritud ja töösse pühendunud personal, toetades perekonda, loob laste mitmekülgseks arendamiseks soodsa ja turvalise keskkonna.

Visioon

Tallinna Mustakivi Lasteaed on kaasaegne ja hea mainega lasteasutus, mis koostöös lapse perega areneb ja arendab, innustab ja aitab lastele tunnetada ümbritsevat maailma ning nautida selle ilu.

Põhiväärtused

Loovus – mõtleme ja tegutseme uute ideede tasandil

Innovaatilisus – oleme avatud uuendustele ja algatustele

Koostöövalmidus – toetame üksteist ja oleme valmis panustama ühiste eesmärkide saavutamisel

Professionaalsus – teeme tööd kõrgemal tasemel, väärtustame enesearendamist

Loodushoid – kujundame lastes austavat ja säästlikku suhtumist loodusesse

 

Последнее изменение 01.11.2022