Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

2023-2024 õppeaasta eesmärgid ja prioriteedid

2023-2024 õppeaasta eesmärgid ja prioriteedid

1. Igale lapsele on loodud turvaline ja eesti keele arengut toetav keskkond.

2. Lasteaias on korraldatud ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks.

3. Laste kehaline areng on toetatud läbi „Liikuma kutsuv lasteaed“ projekti ja Sebastian Kneippi filosoofia.

4. Keskkonnasäästlik mõtteviis on igapäevastes tegevustes ja kooskõlas loodusega.

5. Laste ja õpetajate digipädevuse arendamiseks on kasutatud kaasaegsed digiseadmed, mis toetavad eesti keele õpet.

6. Laste silmaring on laiendatud erinevate keelte ja kultuuridega tutvumise kaudu.

7. Lasteaia pere on kaasatud projektitegevusse (NordPlus, Erasmus +, eTwinning jt).

Последнее изменение 02.10.2023