Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Loovusring Naksitrallid

Loovusring Naksitrallid

VANUS: 4.-7. a.

TEGEVUS:
  Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. Arendada laste mõtlemist, nende kõne häälduskultuuri, laiendada ja aktiviseerida sõnatagavara, õpetada lihtsaid kõnevorme, osata grammatiliselt õiget lause ehitust.
2. Osata kujundada lihtsat sõnade analüüsi, osata kvaliteetselt eraldada häälikuid, määrata rõhulist kohta sõnades. 
3. Formeerida ettekujutust arvudest ja  arvude vahekorda 10-ni.
4. Õpetada lapsi aru saama ja mõistma näidiste põhjal kunstilise kujundi iseloomu.
5. Formeerida kunstilise väljendusrikkuse  võimeid, emotsionaalselt edasi anda oma suhtumist  tegelastesse.
6. Näidata oma loomingulist initsiatiivi.
7. Kujundada huvi käsitöö vastu.
8. Arendada loomingulisi omadusi (värv, rütm, kompositsioon).
9. Aktiivselt osaleda joonistamises, voolimises, väljendusrikkas  lugemises, jutustamises.

Õppeprogrammis: lugemine, kirjutamine, arvutamine, joonistamine, maalimine, voltimine

ÕPETAJA: Ingrid Reiman

ÕPPETASU: Kui laps käib nii I, kui ka II rühmas - 40 eurot kuus (4 tundi nädalas)

ÕPPEKEEL : vene keel

KONTAKT: tel. 6522536, [email protected]

ÕPPETUNNID: T., N. 17.30-18.15 (I rühm 4-7.a.) - Hind 20 eurot kuus (2 tundi nädalas)
                              T., N. 18.20-19.05 (II rühm 4-7.a.) -  Hind 20 eurot kuus (2 tundi nädalas)

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

IMG_2345.JPG

IMG_2347.JPG

Последнее изменение 27.06.2024