Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Projektid

Projektid

PROJEKTID

Kiusamisest vaba lasteaed

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

1. "Kiusamisest vaba lasteaed" - metoodika jätkuv rakendamine ja  kõikides rühmades kasutusele võtt, lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu, eneseväljendusoskuse ning positiivse minapildi toetamiseks. Programmi "Kiusamisest vaba lasteaed" eestvedaja Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit.

Korduskasuta - anna esemele uus elu

167270.png

2. Osalemine „Korduskasuta – anna esemele uus elu“ üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal 16.-26.november 2017, mille raames teevad rühmad omavahel koostööd ja annavad vanadele asjadele uue elu ühiselt meisterdades ja koos töötades. Kampaaniat korraldab EWWR (The European Week for Waste Reduction) ja Eestis Keskkonnaministeerium.

Alusharidus 100

172494.png

3. EESTI 100 projektides haakuvates tegevustes partnerluse pakkumine,

 • 100 MÄNGUVÄLJAKUT - Tallinna Haridusameti projekt, koostöös lastevanematega
 • Endla laste 100 soovi Eesti sünnipäevaks
 • Eesti 100 sümbolit
 • 100 Eesti teemalist laulu,
 • 100 liikluslinnaku mängu
 • 100 muuseumitunni külastajat jne

Küünlaümbriste jaht

24775208_2038934806340819_930768097656693301_n.jpg

4. Osalemine "Küünlaümbriste jahil 2017-2018", mille eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate alumiiniumist küünlaümbriste hulka, mis ei lagune looduses ja anda oma panus loodushoiu heaks. Jaht toimub detsember 2017 kuni märts 2018. 

Eesti Pank "Laulupidu 150"

Eesti-Pank-logo.jpg

5. Eesti Panga joonistuskonkurss "Laulupidu 150" 2eurose mündi kujundus. Tallinna Endla lasteaias toimunud eelvoorus valiti välja 52 töö seast 14 tööd, mis esitati Eesti Panga joonistuskonkursile. https://quik.gopro.com/v/S9T0rQVxRd/

Tallinna Kesklinna Valitsus

kesklinna-valitsus-logo_1343638530_2938580.jpg

6. Osalemine lastele mõeldud õppepäeval Mini-SOS (Sina Oskad Seda) üritus A. Le Coq Arena sisehallis (12.09.2017, üritust korraldasid Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus, Põhja prefektuur, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Tallinna Vesi, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Vabatahtlik reservpäästerühm, Häirekeskus)

Tallinna Kesklinna Valitsus

kesklinna-valitsus-logo_1343638530_2938580.jpg

7. Osalemine Kesklinna lasteaedade tervisepäeval Tornide väljakul 22.09.2017, üritust korraldasid Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja prefektuur, Eesti Arstiteaduste Üliõpilaste Selts, Kiisupere lasteaia liikumisõpetaja Krista Viipsi. 

Sparta

sparta1.jpg

8. Osalemine lasteaedade vahelisel jalgpalliturniiril spordiklubis Sparta (30.11.2017 osales 6 erinevat võistkonda lasteaedadest ja spordiklubist Sparta). 

Tallinna Haridusamet

Tallinna Haridusamet.gif

9. Õnnelik õpetaja kogemuste jagamine Tallinna Haridusameti koolituskonverentsil "Õnnelik lasteaiapäev" 07.11.2017 seoses animatsiooni  "Sõprus metsas" tegemise ja valmimisega.

 

Boost the mind III

estyeslogo.jpg

download.png

image001.jpg

10. Erasmus+, SA Archimedes ja Noorteagentuuri projekt "Boost the mind III". Projekt on valminud koostöös organisatsiooniga MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES. Projekt kestab 06.02.2018 – 05.02.2019, mille raames tulevad lasteaeda vabatahtlikud tööle. Projekti Partnerorganisatsioon MTÜ NOORTEVAHETUSE ARENGU ÜHING ESTYES, European Voluntary Service (EVS)  - http://www.estyes.ee/en/opportunities-2/european-voluntary-service-evs/ . SA Archimedes Noorteagentuurile esitati koos EstYes (partnerorganisatsiooniga) rahastuse saamiseks  EVS projekt "Boost the Mind III" 3 pikaajalise vabatahtliku teenistuse läbiviimiseks 2018-2022

SA Archimedes Noorteagentuurile  - SANA

Esitatud sügis 2017 EVT akrediteerimistaotluse. Tallinna Endla Lasteaed akrediteeritud alates 29.09.2017  vastuvõtva rolli täitmiseks, otsus number: 36.3-2/5925/2017. Vastavalt akrediteeringule saab organisatsioon vastu võtta korraga maksimaalselt 3 pikaajalist vabatahtlikku. Kehtivuse kestus - 4 aastat.

Vabatahtlikud Tallinna Endla Lasteaias:

07.02.2018-07.02.2019 -  Alejandro Manzano Ortiz  

02.08.2018-30.06.2019 - Maria Ščurková

21.01.2019-13.12.2019 - Jan Žalud

Endla laste AIAFESTIVAL

innove.jpgel_sotsiaalfond_horisontaal.jpg

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpgLKL_logo.jpg

11.  Projekt „Endla laste AIAFESTIVAL“

16.mai 2018, kell 17.00 - 19.00

Parimaid praktikaid tutvustavad töötoad:

 • Alusharidus 100 tantsupeo tantsud - liikumisõpetaja Marjet Salmar

 • Endla laste ja muusikatoa emadepäeva- ja kevadkontsert - muusikaõpetaja Kersti Kuusk

 • Näomaalingute, käeliste tegevuste meisterduskeskused külastajatele - Tallinna Endla lasteaia õpetajate eestvedamisel

 • Tantsukooli juhendajate ja laste workshop - Minu Tantsukool MTÜ

 • Teadusringi juhendajate ja laste workshop - Kolm Põrsakest OÜ

 • Jalgpalli juhendajate ja laste workshop - JK Tallinn Kalev

 • SEPPSi spordiringi tutvustav tegevus lastele ja peredele -  SEPPS OÜ

 • Inglise keele avatud tund lastele ja peredele - Haritlase keeltekool OÜ

 • Keraamika avatud tund lastele ja peredele - Savisalong OÜ

 • “Vaba maalingu sein” -  vabatahtlike eestvedamisel Johnny Calde, Alejandro Manzano Ortiz

Sündmusel abistavad meid Tallinna Majandus teeninduskooli õpilased, avatud on “ Retro vahvli tänav”, kus saab kogeda ise tegemise rõõmu koos vanemaga ja nautida nostalgilisi maitseid meie vanaemade lapsepõlvest. Mahetoidu maitseelamuste eest kannab hoolt Männituka talu Pärnumaalt.  Sündmust külastab programmi “Kiusamisest vabaks lasteaed” Sõber Karu . Sündmuse jäädvustab Ra-Te Stuudio ja loovpiltide seeriaid festivali külastajatele pakub Fishing Network OÜ fotoboks


Sihtasutus Innove 02.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/21  „Statuut tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks“ (edaspidi statuut) punkti 13.1. alusel ja kooskõlas haridus- ja teadusministri 17.07.2015. a käskkirja nr 308 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks“. Sihtasutus Innove (edaspidi toetuse andja) otsus nr 1.1-5/40, 09.04.2018  „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“

 

Igal lapsel oma pill

igal_lapsel_cmyk2.jpg

12. EV 100 "Igal lapsel oma pill"

Pillimängul on tähis roll laste emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse parandamisel. Et haridusasutustel oleks võimalik lastele pakkuda paremat võimalust pillimängu õpetamisel, ongi kutsutud ellu projekt „Igal lapsel oma pill“, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast.

Tallinna Endla Lasteaed sai projekti "Igal lapsel oma pill" toetusega endale majja uued väikekandled juunis 2018 (Eesti Muusikakoolide Liit MTÜga sõlmitud "Toetuse kasutamise leping nr 18/174").

Roheline Kool

44687686_2054873507900075_7795634086285934592_n.jpg

13. Roheline Kool  

Tallinna Endla lasteaed liitus Rohelise Kooli 11.detsember 2018 /est/endla/Uudis-Endla-lasteaed-liitus-Rohelise-Kooliga

Tallinna Endla lasteaia Rohelise Kooli töögrupi juhiks on Johnny, kes on Endla lasteaias Erasmus+ entrepreneur projekti raames. Tallinna Endla lasteaia esimene projekt Rohelise Kooli programmis on toiduhariduse projekt, mis käsitleb tervis ja heaolu, jäätmete ja prügi teemasid põhjalikumalt. Endla lasteaia Rohelise Kooli tegevused on leitavad siit: https://rohelinekoolendla.blogspot.com/

 

European Solidarity Corps

EN_european_solidarity_corps_LOGO_CMYK.jpg

14. European Solidarity Corps "5 Senses + 1"

The students, through a tv-news program, will train key competences passing through the film reading, the conception and the planning. This project is supported by European Solidarity Corps, Estonia. 

Projekti tegevused on leitavad siit: https://fivesenseplusone.blogspot.com/?m=1

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik_est_logo__3.png

15. KIK projekt "Mesimummud avastamas talvist Eesti metsa"

/est/endla/Uudis-Endla-lasteaia-Mesimummude-ruhm-osales-KIK-projektis

Vabatahtlik teenistus

estyeslogo.jpg

download.png

erasmus+_noored_siniseltaustal.jpg

16. Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpus ja MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES. Projekt kestab jaanuar 2021 – juuli 2021, mille raames tulevad lasteaeda vabatahtlikud tööle. Projekti on kirjutanud MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES. 

Vabatahtlikud Tallinna Endla Lasteaias:

Jaanuar 2021 - Juuli 2021 - Марія Чайковська, Laura Sargsyan

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool

17. Haridus- ja Teadusministeeriumi projekt 2021

HTM eraldas lasteaia pidajatele toetuse tahvelarvutite soetamiseks 5-aastaste laste rühmadesse, mille abil hinnata nende laste arengut. Igasse Endla lasteaia rühma (3), kus õpivad 5-aastased lapsed, soetati vajaminevad tahvelarvutid. Haridus- ja Noorteamet koostöös Tallinna ja Tartu Ülikooli ekspertidega töötavad välja uut laste arengu hindamisvahendit, mis on loodud viieaastaste laste arengu hindamiseks. Hindamisvahend on elektrooniline, tahvelarvutil kasutatav. Loodav laste arengu hindamisvahend võimaldab lasteaiaõpetajatel saada tagasisidet iga lapse arengu kohta, et toetada lapse alushariduse omandamist koostöös lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Hindamisvahend põhineb koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale sisaldades järgmiste pädevuste komponente: tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ja enesekohased oskused (üldoskused), keel ja kõne ning matemaatika.

Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa logo

18. Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa programmi kaudu alustas Tallinna Endla Lasteaias augustis 2020 tööd Montessori rühma õpetaja abi Hanna Karolin Franke. 

Veebruaris 2021 alustasid Endla lasteaias Töötukassa kaudu praktikat Lisette Teearu ning Mati Murrik. 

 

Euroopa Liidu Sotsiaalfond 19. Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfond

Projekt "Digiõppevahendid, mis rikastavad Endla lasteaia õpiruumi" 
Oktoober 2022 esitati projekt ning veebruaris 2023 soetati Lego Education Spike Essential 12 baaskomplekti. 
 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 20. Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet

Projekt "Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamine" Projekti raames laiendati õppeaeda, paigaldati kasvuhoone ja soetati lastele aiatööriistu.
Tallinna Linnavaraamet 21. Tallinna Linnavaraamet

Projekt "Tallinn 2035 rattastrateegia" raames ehitati lasteaia hoovialale uus rattamaja kujundamaks laste tervislikke liikumisharjumusi. 

 

 

Последнее изменение 20.06.2023