Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Avaldused/taotlused

Avaldused/taotlused

Lasteaeda tulles:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekorda). Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Lasteaeda vastuvõtu avaldus.

Lasteaias käies:

Toitlustamise toetuse saamise taotlus. 

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.

Lapsevanema nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Lasteaiast lahkudes:

Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus.

Täidetud taotluse või avalduse saab saata 
[email protected] 

Oodatud on lasteaia külastamine enne lasteaeda vastuvõtu taotluse esitamist.  

Oma silm on kuningas!

Последнее изменение 22.11.2022