Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Ruumide üürihinnad

Ruumide üürihinnad

Lasteaia saali ja muid ruume on võimalik rentida huvitegevuse läbiviimiseks.

Saali ja võimla ruumide kasutamise tunnihind laste huvitegevuse läbiviimiseks tööpäevadel esmaspäevast reedeni on 7,00 €/tund. 
Õueala kasutamine on 12€/tund.

 

Alus: Tallinna Haridusameti 25.mai 2022 käskkiri nr  HA-4/35 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide    ja inventari kasutusse andmise tunnihinna    kehtestamine".

Последнее изменение 29.09.2022