Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

LASTEAIATASU

LASTEAIATASU

TOITLUSTUSTASU

Lasteaias pakub toitlustusteenust firma TÜDRUKUD OÜ

NB! alates 01.01.2024 on toidupäeva maksumus:

hinnad koos käibemaksuga 2,75€ sõimes ja 3,35€ aias.

SÕIM: hind lapsevanemale 2,73€ (linna katmise osa 2,73€ + lapsevanem maksab – 0€) + 0,02€ (lasteaed maksab) = 2,75€ (Tüdrukud OÜ hind käibemaksuga 22%)

AED: hind lapsevanemale 3,33€ (linna katmise osa 3,05€ + lapsevanem maksab 0,28€) + 0,02€ (lasteaed maksab) = 3,35€ (Tüdrukud OÜ hind käibemaksuga 22%)

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepaneku alusel. Toidu päevamaksumus on sõimelapsele jääb vahemikku1,19-5,15 eurot (keskmiselt 2,88 eurot) ja aialapsele vahemikus 1,91-6,03 eurot (keskmiselt 3,53 eurot). 

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

 

 

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2024. aastal  100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi 
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; [email protected]

Последнее изменение 30.01.2024