Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Hankeplaan

Hankeplaan

Seisuga 01.09.2022 riigihankeid asutuses ei ole.

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja  ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija    poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.  

Tallinna Linnavalitsuse 4.10.2017 määrus nr 30 "Tallinna hankekord" on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.   

 

Последнее изменение 18.02.2024