Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Ring Trips-Traps-Trull

Ring Trips-Traps-Trull

 Ring Trips-Traps-Trull (eesti keel koolieelikutele, keelekümblus)

VANUS: 4.-7. a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu.

* kuulame jutukesi ja jutustame pildi järgi

*Õpime kuulama häälikuid ja leidma hääliku asukoha sõnas

* Õpime lugema ja kirjutama tähti, sõnu ja laused

*Õpime tundma geomeetrilisi kujundeid

*Õpime vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja rühmitama esemeid

*Õpime liitma ja lahutama

*Õpime ajaühikuid (tund, päev, nädal, kuu, aasta)

*Joonistame, voolime, maalime,  ja meisterdame

*Laulame ja mängime rütmipille

KUUÕPPETASU: 20 eurot kuus (2 tundi nädalas)
____________________________________________________________

ÕPETAJA: Õp. Kersti Sihver

TUNNID: L.11.35-13.05 

ÕPPEKEEL : eesti keel
_______________________________________________________________

ÕPETAJA: Õp. Veronika Rõmar

TUNNID: L.10.00-13.05 


_______________________________________________________________
ÕPETAJA: Jekaterina Gavrilova (l/a "Kajakas" baasil)

ÕPPEKEEL : eesti keel/vene keel

TUNNID: K., R. 16.00-16.45 (I rühm), 16.50-17.35 (II rühm)
_________________________________________________________________

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova (l/a "Tähekese" baasil)

ÕPPEKEEL : inglise keel

TUNNID: E, K. 9.00-9.45 (I rühm), 10.00-10.45 (II rühm)

__________________________________________________________________

KONTAKT:  tel. 6522536
[email protected]

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu. 

KUUÕPPETASU: 17 €

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova

 TUNNID:E.,K. 9.00-9.45 I rühm;10.00-10.45 II rühm  l/a Täheke

ÕPPEKEEL : vene keel

KONTAKT:  tel. 6522536, [email protected]

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Последнее изменение 27.06.2024