Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Erasmus+ õpilastele

Erasmus+ õpilastele

Erasmus+ projektid Tallinna Humanitaargümnaasiumis

erasmus_logo.pnghandsonart_logo.JPG

Tallinna Humanitaargümnaasium on on juba aastaid olnud aktiivne välisprojektides osaleja. Erasmus+ programmi toel, oleme loonud häid sõprussuhteid koolidega üle terve Euroopa - Hollandis, Saksamaal, Austrias, Itaalias, Kreekas jne. Ka praegusest keerulisest olukorrast hoolimata COVID-19 viirushaiguse foonil, soovime jätkata koostööd oma heade partnerkoolidega pakkudes nii õpilastele kui ka õpetajatele võimalust avardada oma silmaringi ning rikastada oma  igapäevaelu läbi põnevate tegevuste ja ettevõtmiste kaasõpilaste ja kolleegidega nii kodumaalt kui ka mujalt.

Käesoleval õppeaastal (2020/2021) on meil hea meel teatada, et meie kool osaleb kokku lausa kolmes välisprojektis! Meie rõõmuks saime kinnituse, et juba aastal 2018 alustatud projekt “Hands on Art” (“Käed kunstil”) on projekti tegevuste lõpuleviimiseks edukalt ajapikendust saanud. 2020 aasta märtsis pidanuks toimuma viimased vahetusreisid Hollandi, Kreeka ja Austriaga, mille raames õpilased läbi erinevate töötubade ja vestlusringide kultuuripärandi tuleviku temaatikat oleksid lahanud ning nende põhjal omanäolised kunstiteosed oleksid loonud. Koroona viiruse leviku tõttu jäid tol hetkel projekti tegevused kahjuks katki. Nüüd saavad osalejad võimaluse tööga jätkata veel käesoleval õppeaastal. Pöidlad pihku, et olukord COVID-19 viirushaigusega maailmas leeveneb ning õpilased saavad veel võimaluse oma uute sõpradega partnerkoolidest kohtumiseks ja koostöö tegemiseks ka teineteist reaalselt nähes!

HART projektis osalevad õpilased välispartneritega õppereisil Soomes (05.02.2020)

Fotol HART projektis osalevad õpilased välispartneritega õppereisil Soomes (05.02.2020)

Uutest projektidest alustab 2020 aastal kahele õppeaastale planeeritud projekt “Healthy Food, Happy Life” (“Tervislik toit, õnnelik elu”), milles osalevad 10. klassi õpilased Saksamaalt, Eestist, Tšehhist ja Poolast. Eesmärk on tervisliku toitumise teema mitmekülgne, mitmekultuuriline, teaduslik ja loominguline uurimine ja jätkusuutlikkusele suunamine piirkondlikul ja Euroopa tasandil.

Projekti läbiviimise tulemusena valmib esimese aasta lõpuks elustiili ja toitumisalast nõu andev blogi, kust võib leida videojuhendeid tervislikust toitumisest ja elustiilist ning artikleid vastutustundlikust toidu tootmisest ja tarbimisest. Blogis käsitletakse ka erinevaid tervisliku toitumisega seotud levinud müüte ja eridieete, neid analüüsitakse ning tehakse kokkuvõtted nende efektiivsusest. Teise aasta lõpuks võib blogist leida juba ka retseptikogu, kus kajastuvad õpilaste koduriikides tuntud retseptid, kuid mida on täiendatud nõuannete ja muudatustega tervislikkuse tõstmise nimel.

Kolmandaks stardib meie koolis 2020/2021 õppeaastast 8.klasside õpilastele projekt “Places to create” (“Kohad loovuseks”). Projekti raames käsitlevad Austria, Eesti, Prantsuse ja Itaalia õpilased Euroopat kui ühtset elukeskkonda lähtudes kultuurilistest ja geograafilistest eripäradest ning piirkondlikest traditsioonidest. Käsitletakse teemasid nagu mina ja minu identiteet eurooplasena, meedia olulisus ja mõju Euroopa kui ühtse elukeskkonna kujundamisel;  otsitakse vastuseid küsimustele, nagu millised on Euroopa riikide sarnasused ja erinevused ning, kas kultuurilised eripärad on pigem jõustavad või lammutavad faktorid tänapäevases maailmas, jne.

Nimetatud teemasid lahates ja küsimustele vastuseid otsides loovad osalejad loomingulise töö, mis nende seisukohti edasi annaksid. Loovtöö formaat on vaba, see võib olla fotoseeria, artikkel (või mõni muu tekstiformaat), film, muusikapala, etendus vms.

Õpilastel saab olema põnev aasta. Loodame väga, et tekib ka võimalus reisimiseks ja partnerkoolide õpilastega kohtumiseks, kuid kui mitte, siis arendame agaralt oma digipädevusi ning projektitegevused saavad tehtud distantsilt. Soovime kõigile osalejatele töökat meelt ja lennukaid ideid.

Jäägem terveks!

 

 

20190917_183512.jpg

Fotol projekti HART koordinaatorid (september 2019)

Последнее изменение 21.02.2024