Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Kooli missioon ja visioon

KOOLI MOTO
Minu tulevik on minu kätes

MISSIOON
Toetame iga õpilast põhikooli ja gümnaasiumi hariduse omandamisel läbi üldpädevuste arendamise.

VISIOON
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on arendav turvalise õpikeskkonnaga keelekümbluskool.

Последнее изменение 14.10.2020