Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Vabad ametikohad

Vabad ametikohad

Eesti keele õpetaja

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma eesti keele õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada eesti keelt 3. ja 4. kooliastmes, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine septembris 2024.a, koormus 1,0 kohta (22 tundi nädalas). Töötasu alates 1980€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • oskus luua positiivne õpikeskkond, mis innustab ja motiveerib õpilasi;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus ja kohanemisvõime;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus eesti keele kui võõrkeele ja/või keelekümbluse õpetajana ja HEV-õpilaste toetamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Tööülesannete kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada ajalugu ja ühiskonnaõpetust 2., 3. ja 4. kooliastmes, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine septembris 2024.a, koormus 1,0 kohta (22 tundi nädalas). Töötasu alates 1980€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • oskus luua positiivne õpikeskkond, mis innustab ja motiveerib õpilasi;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus ja kohanemisvõime;
 • kasuks tuleb HEV-õpilaste toetamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Sotsiaalpedagoog

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame 2024/2025. õppeaastal oma kooliperega liituma sotsiaalpedagoogi.

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste, õpilaste probleemide ennetamine, hindamine, vastavate sekkumiste kavandamine ja läbiviimine (õpilaste, õpetajate, lastevanemate jt. osapoolte nõustamine ning konsulteerimine).

Tööle asumine selgub töövestluse käigus, aga hiljemalt septembris 2024.a. Töötasu alates 1803€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus B2 tasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • pingetaluvus;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus;
 • usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine;
 • empaatiline ja toetav suhtumine õpilastesse;
 • hea organiseerimis- ja probleemilahendusoskus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Logopeed (0,2 koormus)

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma logopeedi, kelle ülesanne on logopeediliste problemidega laste väljaselgitamine ning kõneravi vajavatele lastele korrektsioonitöö korraldamine, laste kõne arendamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Tööle asumine selgub töövestluse käigus, aga hiljemalt septembris 2024.a. Pakume 0,2 koormust, aga perspektiivis koormus kasvab. Töökorraldus on kokkuleppel.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus B2 tasemel;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • pingetaluvus;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus;
 • usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine;
 • empaatiline ja toetav suhtumine õpilastesse;
 • hea organiseerimis- ja probleemilahendusoskus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Õpetajaabi

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma õpetajaabi.

Õpetajaabi ametikoha eesmärk on eestikeelsele õppele ülemineku ja/või eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppe toetamine. Tööle asumine esimesel võimalusel. Pakume täiskoormust, töötasu alates 1100€.

Õpetajaabi tööülesanded

 • koostöös õpetajaga toetab õppija arengut, aitab saavutada püstitatud õpieesmärke huvi- ja võimetekohaselt;
 • abistab tuge vajavaid õpilasi rühma või klassiga läbiviidavates tegevustes õpetaja või tugispetsialisti juhendamise järgi;
 • aitab õpetajat õpikeskkonna kujundamisel;
 • aitab õpetajal ette valmistada õppematerjale;
 • abistab õpetajat igapäevase õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel;
 • pakub tuge väheste õpioskuste, muu kodukeelega õpilastele;
 • toetab õpilase sotsiaalset adapteerumist ning positiivse enesehinnangu kujunemist;
 • õppija toetamisel ja suunamisel teeb koostööd teiste õpetajate, klassijuhatajate, lapsevanemate, juhtkonna, tugimeeskonna liikmetega;
 • saadab õpilasi õppekäikudel ja õpilasüritustel.

Palume kandideerimiseks esitada CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Последнее изменение 16.04.2024