Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Ruumide rent ja hinnad

Ruumide rent ja hinnad

Lasteaia ruumide (saal, õppeklass, kabinett) ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 04.09.2020 nr T-7-1/20/284, millega saab tutvuda siin.

Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35, millega saab tutvuda siin
 

Последнее изменение 21.02.2024