Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Giidindus

Giidindus

VANUS:  14.-18.a.

TEGEVUS:  

Õpitulemus - õpilane oskab:

* jutustada Tallinna ja Eesti vaatamisväärsustest; oskab koostada ekskursiooni kavasid.

* leida ja korrastada infot Eesti kultuuri ja ajaloo kohta ning kasutada seda nii suuliste kui kirjalike ekskursioonitekstide koostamisel.

* Tuleb toime igapäevastes suhtlussituatsioonides - oskab vestelda, arutleda, väidelda, esineda publiku ees.

* Õpilane on kursis eestikeelses meediaruumis toimuvaga.

*Tunneb, mõistab ja hindab kultuuri püsiväärtusi, olulisemaid ajaloofakte jne.

* Õpilasele läheb korda Eesti üldine areng ja edusammud ühiskondlikus ja kultuurilises plaanis. 

*On teadlik 21. saj probleemidest nagu globaliseerumine, kliima soojenemine, looduse saastatus ja taastuvenergiaressursside kasutuselevõtt.

* Saab aimu Eesti rollist EL liikmesriigina.

*Tunneb endas vastutust olla väärikas Eesti Vabariigi kodanik.

ÕPETAJA: Erna Podanjova

ÕPPEKEEL: eesti keel /vene keel

ÕPPETASU: 29 eurot kuus (4 tundi nädalas)

KONTAKT: tel. 6522536, [email protected]

ÕPPETUNNID: E.,K.16.00-17.30 

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

Последнее изменение 27.06.2024