Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse tutvustus

Lasnamäe LOV.jpgAadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  
Registrikood: 75016013
Linnaosavanem: Julianna Jurtšenko
Lasnamäe veebileht: tallinn.ee/lasnamae
Facebook: www.facebook.com/Lasnamae 
Meediapäringud: 

Lasnamäe linnaosa on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenused

Lasnamäe Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ning laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamumajandus;
 • kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 • reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö kordineerimine;
 • tervisedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

80px-Lasnamae.png

Последнее изменение 14.09.2022