Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

THG õpetaja muutunud roll 21. sajandi koolis

THG õpetaja muutunud roll 21. sajandi koolis

Projekt viidi läbi 2020/21 õppeaastal

Tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas on oluline, et iga õpetaja analüüsiks oma õpetamist ning mõtleks selle peale, kuivõrd ta suudab toetada iga lapse arengut ja kuidas seda veelgi tõhusamalt teha. Ühelt poolt aitab see projekt kujundada õpetajates muutunud õpikäsitlust väärtustavat hoiakut, teiselt poolt annab aga ka konkreetsed juhised, kuidas seda õpetajana teha. See on aeganõudev ja arvestades õpetajate suurt töökoormust, vajab uuendusmeelne lähenemine nii koolisisest kui -välist tuge.

Projekti tulemusena saavad meie kooli õpetajad julgustust ja nõu, kuidas tulla toime 21. sajandi koolis 21. sajandi õpilastega. Oskab reflekteerida enda ja kaaslaste (sh õpilaste) käitumist, õppimist ja juhtimist ning oskavad toetada ja nõustada kaaslasi.

Projekti tulemusena oskab meie õpetaja paremini tulla toime õpilaste loovuse arendamise, ettevõtluspädevuste juurutamisega õppekavasse ja õpioskuste kujundamisega.

Последнее изменение 01.10.2021