Skip to content
Доступная среда
 °C

Liiklusinfo ja load

ENG / RUS

Siit leiad kasuliku info liikluses osalejatele. Lehelt leiad operatiivinfo tänavate sulgemise kohta ning liiklusuudised, saad vaadata teede ja parklate kaamerapilte ning liikluslubade taotlemise infot.  


Liiklejale 

Siit leiad infot autojuhile: Tallinna liikluskaamerad, liiklusuudised ning muudatused vanalinna parkimiskorralduses. Samuti saad teatada rikutud või katkisest liikluskorraldusvahendist. 

Liiklusuudised
Siit leiad kõik Tallinna liiklust puudutavad teadaanded. 

Liikluse operatiivinfo 
Info kaevetööde, katkestuste, tänavate ajutise sulgemise kohta. 

Liikluskaamerad
Tallinna linna liikluskaamerad annavad ülevaate reaalaja liiklusvoogudest ning saad neid kasutada oma liikumiste planeerimiseks 

Vanalinna liikluskorralduse muudatused
Siit leiad teavet vanalinna parkimiskorralduse muudatuste kohta. Teavitused saad tellida endale ka SMSga. 

Teata katkisest liikluskorraldusvahendist
Anna teada katkisest või kahjustunud valgusfoorist, liiklusmärgist või infotabloost. 

Teeaugu läbi tekkinud kahju hüvitamine
Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Kindlustusandja hüvitab kahju sõidukikindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole saab kogu kahju nõuda tee omanikult. 

Liiklusinfo reaalajas (WAZE)
Navigatsioonirakendus, kust saad vaadata liiklusinfot reaalajas. Lisaks nutiseadmetes kasutatavale navigatsioonirakendusele on võimalik oma sõidumarsruuti planeerida ka enne teekonna alustamist, külastades Waze kaardivaadet.


Load ja kooskõlastused

Siit leiad liiklusega seotud lubade taotlemise, samuti info ehitusprojektide liiklusalase kooskõlastamise ja teabevahendite paigaldamise nõuete kohta. 

Ajutine sissesõiduluba vanalinna
Sissesõiduloa taotlemine neile, kes soovivad vanalinna jalakäijate alale siseneda mootorsõidukiga peale kella 10.00 (teenindusaeg kestab igal nädalapäeval kella 06.00-10.00).

Planeeringute ja projektide kooskõlastamineRajatavate äri- või eluhoonete liikluslahenduste kooskõlastamine linnaga. 

Tänava ajutise sulgemise luba
Loa taotlemine avalikus kasutuses oleva tänava, parkla, haljasala või selle osa sulgemiseks. 

Veoluba
Linnatänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks tuleb taotleda eriluba. 

Linna kommertsliinid
Liiniloa taotluse menetlemine, liiniloa väljastamine ning sõiduplaani kinnitamine 

Nõuded liiklusohutuse tagamiseks LED, LCD ja PDP ekraanide paigaldamisel TallinnasIgaüks (nii eraisik kui ettevõtte esindaja), kes soovib liikluskeskkonda ekraani paigaldada, peab tutvuma juhendiga, kus on esitatud täpsem informatsioon ja nõuded. 

Raskeveokite liikumise keeluala kaart
Tallinnas on Kalamaja ning kesklinna piirkonnas raskeveoki (7t ja 15t) liikumise keeluala. Täpsema informatsiooni leiad kaardilt. Raskeveokite liikumise keeluala võib muutuda seoses liikluskorralduse muutumisega. 

 


Tallinna liiklussagedused

Tallinna linnas toimub täna liiklusloendus 28 seirepunktis, mis on nähtavad seiresüsteemi kodulehel. (hetkel ei ole süsteemist võimalik pärida avaandmeid.) 12 seirepunkti andmed on välja toodud tabelis.

Tallinna tänavate õhtuse tippaja liiklussagedused leiad järgmistelt kaartidelt (allikas Stratum OÜ 2016): 

Küsi julgelt nõu!

Küsimused liiklusinfo ja liikluslubade kohta: 

Merje Kasmann-Lepp
6404308
merje.kasmann-lepp@tallinnlv.ee    
 

Anna teada katkisest või kahjustunud valgusfoorist, liiklusmärgist või infotabloost. 

 

Liiklusvaldkonnaga tegeleb Tallinna Transpordiamet 
tta@tallinnlv.ee
 

Last modified 10.08.2022