Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Magic Library

logosbeneficaireserasmusleft_et.jpgTallinna Lasteaed Südameke Erasmus+ projekt 2020-2022 aastal „Magic Library” - „Võluraamatukogu

Projektis „Magic Library” osaleb 5 partnerit erinevatest Euroopa riikidest.

Projekti partnerid on: 

1. Rumeenia – Gradinita Cu Program Prelungit Dumbrava Minunata (koordinaator)

2. Eesti - Tallinna Lasteaed Südameke

3. Itaalia - Istituto Comprensivo Maria Montessori

4. Portugal - Agrupamento de Escolas de Vilela

5. Türgi - Ozel Kardelen Anaokulu

Projekti eesmärgid:

1. Arendada loovust ja kriitilise mõtlemise oskust kirjanduse, MATIK tegevuste ning fotograafia kaudu

2. Suurendada erivajadusega laste kaasatust

3.  Vähendada laste puudumist hariduasutusest ja tekitada huvi õppimise vastu

4. Arendada lapse lugemis- ja suhtlemisoskust läbi toetavate tegevuste

5. Täiustada projekti rakendumise perioodi vältel õppekvaliteeti uute teadmistega ning kogemustega teistest riikidest

Projekti tegevused: 

- Projektis osalevaid riike tutvustavad tegevused lastele

- Skype kohtumised lastele

- Õpetajate ja vanemate nõustamine

- MATIK teemaliste projektide läbiviimine koos lastega

- Praktilised töötoad ja sisekoolitused kolleegidele

- Lugemisnurkade loomine koos lastega ja nende kasutamine õppetöös

- IKT vahendite kasutamine õppetegevustes

- Looduse ja fotograafia teemalised töötoad lastele

- Õpetajate õpiränded teemadel: 

  • STEAM is FUN
  • Digital Storytelling
  • Social and emotional learning
  • Books, Drama, Arts and Montessori
  • Parents - Teacher Partnership

Projekti eeldatavad tulemused:

- Lapsed tunnevad rõõmu kirjandusest

- Erivajadustega lapsed on kaasatud tegevustesse 

Lapsed suhtuvad õppimisse positiivselt

Projekti kohta on valminud e-raamat ja projekti kalender

Projekti eesti keelne blogi asub siin

Projekti facebook asub siin

Последнее изменение 28.02.2021