Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tervisedendus

Tervisedendus

 

Tervise edendamine lasteaias on tunnustatud tegutsemisviis, mille puhul rakendatakse süstemaatilist plaani kõigi laste ja töötajate tervise ning heaolu arendamiseks.

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade võrgustik TEL.

Põhiväärtustest (tervis, hoolivus, kompetentsus, koostöö ja avatus) lähtume lasteaia igapäevases elus nii töös lastega kui töötajate omavahelistes suhetes.

Alates 2016 lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tervisealast tööd oleme alati tähtsaks pidanud, kuid võrgustikutöö on aidanud meil terviseedendusse teadlikumalt suhtuda ja tegevust tulemuslikumalt kavandada.

Tallinna TEL-võrgustikku kuulub hetkel 93 lasteaeda, moodustades neljandiku Eesti liikmetest. 

Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel Tallinna Pae Lasteaia õppekava alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

Kasulikud lingid:

Keskkonnaharidus

Последнее изменение 18.03.2024