Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni eelteade

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni eelteade

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Tallinna Linnavolikogu 11. märtsi 2021 otsusega nr 33 kehtestatud Volta kvartali detailplaneeringuga kavandatud tänavatele nimeks Uus-Volta tänav, Mootori tänav ja Krulli tänav. Eelnõuga saab tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kohanimemaaruste-eelnoud.

Последнее изменение 23.06.2022